Israels land etter internasjonal lov

2. utgave (utvidet) 2018 Bjørn Hildrum


Israels land etter internasjonal lov, som første gang ble utgitt våren 2017, var resultat av flere års forskning omkring det folkerettslige grunnlaget for gjenoppretting av staten Israel. Boka møtte et tydelig behov og ble utsolgt i løpet av året. Ut fra den store responsen og ønsket om utdyping av flere emner, ble en ny og sterkt utvidet utgave ferdig i april 2018.


2. utgaven er todelt. De 16 første kapitlene tilsvarer førsteutgaven som imøtegikk den utbredte myten om at Israel ble til som følge av FNs «delingsplan» fra 1947. Planen var i strid med etablert folkerett fra fredsoppgjøret etter første verdenskrig, med opprettelsen av Mandatet for Palestina. Det ga det jødiske folket skjøte på området som omfatter dagens Israel, Judea, Samaria, Gaza og staten Jordan.

Den andre delen utdyper i 17 nye kapitler temaer fra førsteutgaven og gir i tillegg en bredere historisk og befolkningsmessig bakgrunn som viser at det var livsviktig for jødene å få tilbake landet. Nye vurderinger fra flere internasjonale jurister, de siste fra mars 2018, er tatt inn.

Boka beskriver hvordan Storbritannia sviktet forvalteransvaret og forverret Holocaust ved å stenge jødene ute fra mandatområdet. Den avslører at en rekke land, inkludert Norge, neglisjerer traktater de selv har underskrevet om rettighetene til det jødiske folket. I flere kapitler omtales hvordan FN er blitt en hovedarena for angrepene mot den jødiske staten.

Men folkeretten fra fredsoppgjøret etter første verdenskrig står fortsatt ved lag. Det var på dette grunnlaget at jødiske representanter gjenopprettet staten Israel 14. mai 1948.


Det er en håndbok som verken Israel-venn, eller NRK-ansatt, eller utenriksminister kan klare seg uten. Her har vi en inngående, lettfattelig og logisk drøftelse, ut fra alle de viktigste kilder som tar opp de avgjørende spørsmål.

Finn Jarle Sæle, redaktør i Norge IDAG

Bestilling

Ta kontakt på epost eller telefon 74 27 64 13 for å bestille.

Pris: kr. 300.

Boka er på 268 sider i god paperback-utgave.
ISBN: 978-82-303-3824-7.

Levering

Ved sending med Posten kommer porto i tillegg:

  • 1 bok kr. 100
  • 2 bøker kr. 135
  • 3–12 bøker kr. 149
  • Over 12 bøker Avtales individuelt

Faktura medsendes.